Kate D. Christoforatos, Chairperson

Maria Barous Hartofilis, Co-Chairperson

Tony Andriotis

Katina Brountzas

Maria Filipakis

Bill Gianaris

Christopher G. Kulakis

Anastasis (Taso) Pardalis

Thomas T. Papain

John G. Saketos

James Stephens

Mamie Stathatos-Fulgieri

Sophia Valiotis